Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2023/2024.
Årsstämma 2023.


Ordförande

Jens Johansson

Ledamot

Gunilla Holte

Ledamot

Peter Kvist


Ledamot

Artur Wahlsten


Kontakta styrelsen på mail:

styrelsen.hoken1022@gmail.com