Styrelsen

Kontakta styrelsen på mail:

styrelsen.hoken1022@gmail.com

Styrelsens medlemmar:
Gunilla Holte
Maria Grabein
Peter Kvist
Jens Johansson
Mats Wendelius
Britta Blomgren

Valberedning:
Cecilia Michanek