Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2020/2021.
Årsstämma 2020.


Ledamot

Gunilla Holte

Ledamot

Peter Kvist

Ledamot

Jens Johansson


Ledamot

Mats Wendelius

Ledamot

Britta Blomgren


Valberedningen för verksamhetsåret 2020/2021.
Årsstämma 2020.


Cecilia Michanek


Kontakta styrelsen på mail:

styrelsen.hoken1022@gmail.com