Styrelsen

Kontakta styrelsen på mail:
styrelsen.hoken1022@gmail.com
Styrelsens medlemmar:
Gunilla Holte
Maria Grabein
Peter Kvist
Jens Johansson
Mats Wendelius
Britta Blomgren
Valberedning:
Cecilia Michanek