Styrelsen

Kontakta styrelsen på mail:
styrelsen.hoken1022@gmail.com
Styrelsens medlemmar:
Christoffer Lärkner, ordförande (mobilnummer 0702751839)
Gunilla Holte, sekreterare
Pernilla Eriksson
Peter Kvist
Linda Åhman
Jens Johansson
Valberedning:
Jan Larsson
Anders Aspgård