2:A hand och uthyrning

Andrahandsuthyrning


Om en medlem vill hyra ut lägenhet i anda hand måste detta godkännas av styrelsen.


Använd detta formulär: