2:A hand och uthyrning

Om en medlem vill hyra ut lägenhet i anda hand måste detta godkännas av styrelsen. Använd detta formulär: