Trivselregler

Att bo i bostadsrätt


Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar våra fastigheter. Tillsammans gör vi också vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan vi alla bidra till en god stämning och till gemenskapen i föreningen. Trivselreglerna är ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och Miljö- och Hälsoskyddslagen.


Här hittar du trivselreglerna i sin helhet:


Trivselregler